top of page

ÇEVİK IK

Gün geçtikçe daha fazla kurum, değişimlere daha hızlı tepki vermek ve müşterilerini memnun etmek için çevikliklerini artırmak istiyor. Bu şirket içinde yeni bir bakış açısı, yeni bir zihniyet ve şirketin insan kaynağında da yeni yetkinlikler anlamına geliyor.

 

Çevik İK bu noktada devreye giriyor.

Çevik bir kurum kendi kendisini organize edebilen yüksek disiplinli ekiplerden oluşur. Bu ekipler, gerektiğinde İK şapkasını zorlanmadan takarlar. Ekipler ve Çevik İK ekibi eğitimleri beraber seçer, işe alımları beraber gerçekleştirirler. Hatta birbirlerine verecekleri ödülleri bile birlikte belirleyebilirler. Kurumların Çevik İK dönüşümü yeni fırsatları beraberinde getirir. Çevik İK sadece İK yapısını değil, kurumsal yapıyı da çevik kılacak eşsiz olanaklar sağlar. 

Sonuç olarak çeviklik aslında bir düşünce biçimidir. Kontrol etmek ya da kural koymakla ilgili değildir. Öğrenme ve sezgilere dayalı öngörüleri odağına koyar. Güçlü, kendi kendisine organize olabilen ve motive ekipler aracılığıyla müşteriyi memnun etmeyi amaçlar. İK bu düşünce biçimini yaymakta kilit bir rol oynar.

Çevik IK Yaklaşımımızla, 

 • Çevik organizasyonun ne olduğunu ve bunun için gerekli prensipleri ve koşulları ve organizasyonel yapı, liderlik yetkinlikleri ve kültürü ile nasıl olduğunu içselleştireceksiniz. 

 • İK’nın Çevik Dönüşüm süreçlerinin başarı ile yönetilmesinde neden kritik bir rol oynadığını ve Çevik çalışan ve çevik organizasyonların oluşumunu kolaylaştıran, destekleyen yeni İK rollerini 4 seviyede nasıl olduğunu öğreneceksiniz:

  • Organizasyon seviyesi, 

  • Liderlik ve takımlar seviyesi, 

  • IK’nın Çevik bir departman haline gelmesi, 

  • Ve geleneksel IK araçları olan performans yönetimi, geribildirim, işe alım, yetenek yönetimi, ücret ve yan haklar gibi araçların Çevik Değerler ile nasıl çevikleşebileceğini.  

 • Çevik araç ve rutinlerinden büyük kısmını öğrenecek, deneyimleyecek ve özündeki amacını hissedebileceksiniz. Bunlar:

  • Scrum

  • Backlog yönetimi

  • Retrospektif

  • Sprint Planlaması 

  • Ve Çevik Portfolyo Yönetimi

Agile ICP-TAL Certificate gorsel.PNG
bottom of page