top of page

ÇEVİK LİDERLİK

Sürekli değişen bir ortamda kurumlara liderlik, rehberlik etmek ve ve ilham vermek zorludur. Geleneksel yönetim ve liderlik yaklaşımları/ teorileri, yeni organizasyonel modeller ortaya çıktıkça ve yeni jenerasyonlar iş hayatına dahil oldukça etkisiz kalmaktadır.

 

Takım çalışması hiç olmadığı kadar önem kazanıyor ve kendi kendi organize eden takımlar artık yeni akım. Bu eğilimler, çevik örgütlerde, çevik liderlik olarak da adlandırılır.

 

Çevik liderliği şu şekilde tanımlıyoruz: 'Liderlerin, ekipleri müşteri değeri yaratma ve organizasyonun içinde ve dışında gelişen belirsizlikleri benimseme/yönetme kapasitesini destekleme.' Pek çok lider temel liderlik becerilerinde uzmanlaştı: Zorluk bu mevcut yetenekleri daha da geliştirerek, kurumun kendisini daha sürdürülebilir bir şekilde geliştirmesine yardımcı olabilmek. 

 

‘Çevik Liderlik’ Yaklaşımımızla

 

Çevik bir ortamda liderlerden beklenen davranış ve becerilere, bu beceri ve davranışları ve mevcut durumda ne kadar sergilediğinize ve bunları daha da geliştirmeniz için neyin gerekli olduğu konusunda bir içgörü elde etmiş olacaksınız. Yeni örgütsel modeller ve bunları şekillendirme ve yönetme şekilleri ile ilgili bilgi ve anlayış kazanacaksınız.

Çevik liderliği 3 seviyede ele alıyoruz:

  • Organizasyonel Seviye 

  • Takım Seviyesi

    ​​

  • Bireysel Seviye

Çevik bir organizasyonu yönetmek, organizasyonun liderlerinin çevik olmasını gerektirir. Yeni düşünme, çalışma ve yapılanma yolları gerektirir. 'Çevik Liderlik' kendi liderliğinizi geliştirmenize ve çevikliğe giden yolda organizasyonunuzu desteklemenize yardımcı olur.

Agile ICP-ALP Certificate gorsel.PNG
bottom of page